wtorek, 20 grudnia 2016

Internet- ogrom możliwości, mnóstwo niebezpieczeństw

Szanowni Rodzice!

         W obecnych czasach młodzi ludzie nie pamiętają już okresu ich życia, w którym nie istniałby Internet czy też telefony komórkowe. Dla ludzi urodzonych po roku dwutysięcznym świat wirtualny jest integralną częścią ich życia, w której funkcjonują.Dzisiejszy wpis będzie dotyczył bezpieczeństwa w sieci dzieci starszych i młodzieży, jednak pamiętajmy o tym, iż poziom wiekowy dzieci mających dostęp do globalnej sieci coraz bardziej się obniża. Ma to miejsce zazwyczaj pod czujnym okiem rodziców, jednak pojawiają się sytuacje, kiedy to młodsze dzieci przez „przypadek” podpatrują co robi np. ich starszy brat czy też kuzyn. Rezultaty takiego przypadkowego, nawet jednokrotnego kontaktu  z niedostosowanymi do wieku treściami, mogą okazać się tragiczne w skutkach dla rozwijającej się, młodej osobowości.

Na początku przyjrzyjmy się, jak zagrożenie spostrzegają sami rodzice:

Jak widzimy z powyższej tabeli jedynie dwa z listy czynników według oceny rodziców uległy osłabieniu. Być może nastąpiło to wskutek kampanii społecznych ostrzegających rodziców o niebezpieczeństwach związanych z nawiązywaniem kontaktów z anonimowymi użytkownikami sieci.

źródło: www.ms.gov.pl

Dostęp do niebezpiecznych treści
            Internet jest swoistą dżunglą informacji, z której młody człowiek może czerpać wiele korzystnych informacji, jednak bardzo łatwo jest mu się również w tej dżungli zagubić. Czasem dzieje się to przypadkowo, np. oglądając neutralny filmik w jednym z popularnych serwisów internetowych, w proponowanych filmach obok może pojawić się propozycja o niebezpiecznej treści, np. nieocenzurowana dla odpowiedniego wieku wersja gry przygodowej czy też gra o treściach dostosowanych do wieku gracza, jednak okraszona wulgarnymi komentarzami graczy starszych.
Wśród niebezpiecznych treści możemy rozróżnić:
·      zawierające przemoc i wulgaryzmy
·      rozprzestrzeniające agresywne metody radzenia sobie z konfliktami w życiu codziennym
·      treści wypaczające spostrzeganie relacji damsko-męskich
·      treści publicznie znieważające grupę ludności albo poszczególną osobę
·      nawołujące publicznie do popełnienia przestępstwa
·      zachęcające do używek lub niebezpiecznych stylów odżywiania
·      zawierające elementy psychomanipulacji
 Cyberprzemoc
“To co raz wrzucone do sieci, nigdy z niej nie znika”
To słowa jednego z hakerów grupy „Anonymous“, o której głośno ostatnio w mediach. Treści, które przenikną do Internetu mogą pozostać w nim na zawsze. Informacja w globalnej sieci rozprzestrzenia się w błyskawicznym tempie i trafia do bardzo szerokiego grona odbiorców, których intencji nie możemy przewidzieć. Skutki cyberprzemocy mogą być daleko bardziej raniące młodego człowieka niż przemoc w świecie realnym, ze względu na ogromną ilość świadków oraz anonimowość sprawców.. Taka forma agresji skierowana przeciwko danej osobie za pomocą Internetu jest szczególnie niebezpieczna.

Według  literatury rozróżniamy następujące rodzaje cyberprzemocy:
  •  Flaming – agresywna wymiana zdań pomiędzy uczestnikami kanałów komunikacji internetowej, które mają z reguły charakter publiczny (grupa dyskusyjna, pokoje czatowe) ,
  •  Prześladowanie – regularne przesyłanie nieprzyjemnych (agresywnych, ośmieszających) wiadomości do ofiary za pomocą elektronicznych kanałów komunikacji,

  • Kradzież tożsamości – podszywanie się w cyberprzestrzeni pod ofiarę. Sprawca udając ofiarę realizuje agresję elektroniczną wobec innych osób,
  • Śledzenie – „śledzenie” innej osoby elektronicznie i bombardowanie jej niechcianymi komunikatami,
  •  Happy slapping – prowokowanie lub atakowanie innej –przypadkowej osoby oraz dokumentowanie zdarzenia za pomocą filmu lub zdjęć. W następnym etapie sprawca rozpowszechnia materiał w Internecie,
  • Poniżenie – upublicznianie za pomocą elektronicznych narzędzi komunikacyjnych poniżających i nieprawdziwych informacji –np. przerobione zdjęcia,
  • Wykluczenie – celowe usunięcie bądź niedopuszczenie danej osoby do listy kontaktów internetowych,
  • Agresja techniczna – sprawca kieruje swoje działania nie tyle bezpośrednio  przeciwko ofierze- co przeciwko należącemu do niej sprzętowi komputerowemu, oprogramowaniu. Celowe rozsyłanie wirusów komputerowych lub włamywanie się do komputerów innych osób, blokowanie pewnych usług.

Cyberprzemoc to przestępstwo!
W przypadku cyberprzemocy dostępne są dwie drogi ochrony prawnej: karna i cywilna.
         Zniewaga, zniesławienie – przemoc werbalna, polegająca na wulgarnym wyzywaniu, ośmieszaniu, upokarzaniu. Z perspektywy prawa karnego takie zachowania mogą być kwalifikowane jako zniesławienie lub zniewaga.
         Groźby, zmuszanie – nie wszystkie zachowania w potocznym rozumieniu stanowiące groźbę są zabronione przez prawo. Karalną jest groźba popełnienia przestępstwa na szkodę danej osoby lub jej osoby najbliższej, (np. grożenie, że pozbawi się go życia, pobije rodzeństwo.
         Naruszenie wizerunku– nagrywanie lub robienie zdjęć wbrew woli dziecka jest bardzo częste w relacjach rówieśniczych. Ponad połowa nastoletnich osób przyznaje, że była przynajmniej raz obiektem zdjęć lub filmów wykonanych wbrew ich woli.
         Podszywanie się, kradzież tożsamości– wykorzystanie nie swoich danych osobowych, po to by sprawić wrażenie, że jest się kimś innym. Celem działania sprawcy jest zawsze spowodowanie szkody majątkowej lub osobistej (np. utraty dobrego imienia, zadanie cierpień psychicznych)
         Uporczywe nękanie- stalking – to bardzo nasilona forma przemocy polegająca na zamierzonym nękaniu przez SMS, e-maile, telefony, któremu towarzyszą groźby, agresywne zachowania, śledzenie, obserwowanie, podglądanie, wywołujące u ofiary negatywne emocje- od strachu po skrępowanie.
W sieci jesteś całkiem anonimowy... ale tylko do czasu..
         Internet daje nam poczucie bezpieczeństwa dzięki anonimowości. Daje również (niestety) poczucie wolności, jeśli chodzi o czynienie krzywdy drugiej osoby. Pamiętajmy, że każda nasza działalność w sieci (tekst, filmy, zdjęcia) pozostawia po sobie ślad, po którym policja jest w stanie bez przeszkód namierzyć komputer, tablet czy też telefon komórkowy sprawcy. Każde urządzenie działające w globalnej sieci posiada swój indywidualny adres IP, będący niejako podpisem każdego użytkownika sieci. Wykasowanie wiadomości, historii przeglądania stron czy nawet pamięci dysku twardego komputera nie zabezpiecza nas przez odnalezieniem miejsca naszego zamieszkania przez odpowiednie organy ścigania. Informacje o naszej lokalizacji są łatwe do namierzenia, jeśli tylko policja zwróci się o to z prośbą do dostawcy usług serwera, na którym popełniliśmy przestępstwo. To tam właśnie (oprócz naszego osobistego urządzenia) umieszczone są dowody na naszą aktywność w sieci.

Nowe technologie w relacji rodzic- dziecko
       Rodzicom polecamy zapoznanie się z poniższymi propozycjami, które, być może przybliżą Państwu punkt widzenia młodego człowieka na świat wirtualny.
http://dzieckowsieci.fdn.pl/poradniki
Na stronie znajdują się m.in. informacje o narzędziach umożliwiających zwiększenie bezpiecznej kontroli nad dzieckiem w Internecie.

Zostań znajomym swojego dziecka - projekt adresowany do rodziców i opiekunów w celu zachęcenia ich do aktywnego uczestniczenia w internetowym życiu dzieci, poznania ich zainteresowań i wirtualnej społeczności.
Adres do strony:
http://www.saferinternet.pl/pl/3309-Zostan-znajomym-swojego-dziecka-projekt-edukacyjny-dla-rodzicow
Dla dzieci i rodziców zagrożonych cyberprzemocą powstała również specjalna infolinia, na której mogą oni uzyskać wsparcie i pomoc


Projekt, którego celem jest zwiększanie społecznej świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji. Wśród podejmowanych działań priorytetem jest edukacja, zarówno dzieci, jak i rodziców, a także podnoszenie kompetencji profesjonalistów w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze o obraźliwej treści będą usuwane.