środa, 5 kwietnia 2017

Witamy!
Nic człowieka tak nie charakteryzuje, jak rodzaj zabawy, której szuka.
Autor: Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Zalety gier planszowych/kompetencje/umiejętności/wiadomości.
W czasach zdominowanych przez nowoczesną technologię, coraz mniej czasu poświęcamy na tworzenie więzi i rzeczywistych relacji z naszymi dziećmi. Nawet jeśli padnie propozycja ” zagrajmy w coś” to zwykle sięgamy po elektroniczne gadżety.                                                                             Gry są ważnym i wiodącym środkiem kształtowania odpowiednich funkcji postaw i nastawień dzieci wobec nauki, pracy i innych osób.                            

Funkcja kształcąca gry polega głównie na doskonaleniu i rozwijaniu procesów i zdolności orientacyjno-poznawczych u dzieci. Podczas gry kształtują się u dzieci właściwości, które są niezbędne i potrzebne w uczeniu się, np. planowa realizacja zamierzeń, koncentrowanie uwagi na wybranym przedmiocie, spostrzegawczość i wyobraźnia, pamięć i umiejętność analizy i syntezy porównywania i obserwacji.
Funkcja poznawcza. Gry, które są ukierunkowane na cele poznawcze służą gromadzeniu materiału o otaczającej rzeczywistości społecznej i przyrodniczej oraz utrwaleniu i operowaniu zdobytymi informacjami. W grach dydaktycznych o charakterze poznawczym dzieci wykonują zadania do realizacji, których potrzebna jest określona wiedza o rzeczach, zjawiskach i prawidłowościach otaczającej dziecko rzeczywistości. Gry poznawcze pełnią rolę wspomagającą w zakresie uświadamiania dzieciom istoty poznawanych rzeczy, zjawisk i prawidłowości oraz sensu dokonujących się na oczach przemian.
Funkcja motywacyjna. Funkcja motywacyjna polega na pobudzaniu do aktywności poznawczej, która ma wyzwalać i rozwijać zainteresowania otoczeniem. Funkcja motywacyjna gier dydaktycznych jest więc przygotowaniem do podejmowania samodzielnych działań, obserwacji; wdraża do świadomej dyscypliny. Gry zapewniają większą koncentrację oraz motywację do bardziej intensywnego uczenia się, które sprzyja rozwojowi twórczości dziecięcej, umożliwiają nasilenie kontaktu między sobą, wdrażają do świadomej dyscypliny.
Funkcja integracyjna: Gry dydaktyczne odgrywają ważną rolę w kształtowaniu pojęć oraz utrwalaniu zdobytej wiedzy. Jest to jedna z form działalności ludzkiej, urozmaicona zadaniami: ćwiczenia sprawiają dziecku przyjemność i zadowolenie z faktu wykonania danych czynności. Dziecko zdobywa przy tym nowe wiadomości i umiejętności oraz je utrwala. Przez gry dziecko zdobywa umiejętności oceny współgrających i siebie z punktu widzenia zawartych w grach reguł. Jest ważnym czynnikiem integrującym u dzieci procesy poznawania, działania i przeżywania.
Funkcja kształcąca w której dziecko kształci swoje zmysły, doskonali sprawność motoryczną, wzbogaca wiedzę o świecie, a także wzbogaca wiedzę o samym sobie, to znaczy poznaje swoje możliwości i uczy się je oceniać.
Funkcja wychowawcza, dzięki której dziecko przyswaja różne normy, uczy się reguł w różnych sytuacjach, uczy się przestrzegania umów z innymi dziećmi.
Funkcja terapeutyczna (korekcyjna), w której podczas zabaw dziecko ma możliwość uwolnienia się od napięć, emocji uczy się wyrażania uczuć oraz rozwiązywania swoich problemów.
Funkcja projekcyjna - dzięki temu, że w grze dziecko wchodzi w różne sytuacje i wykonuje różne zadania, pełni różne role. Dzięki tej funkcji można poznać dziecko i wychwycić mocne i słabe strony.
I na zakończenie funkcja kreatywna - polegająca na rozwijaniu myślenia kreatywnego, często innowacyjnego, umiejętności planowania, projektowania, badania mechanizmów gier – zwłaszcza jeżeli są to gry opracowane samodzielnie. Stąd już tylko krok do – inicjatywności i przedsiębiorczości!
źródło http://www.kostka.egaudi.pl/zalety%20gier.html

Gry planszowe to niezastąpiona rozrywka i edukacja umożliwiająca uczenie się przez zabawę, łatwo wpisująca się  w codzienne życie bez względu na wiek czy pozycję społeczną dorosłych i dzieci.
Polecamy:

Gry na kartkę papieru – statki, kółko i krzyżyk, szewc, „czym się bawił Leonardo da Vinci”, państwa-miasta, kartofel,  łapki, kropki.

Gry planszowe – szachy, warcaby, Dobble, Jungle Speed i Jungle Speed Safari, Abalone, Memory, Story Cubes, Pentago, Make and Break,  Geniusz, Dixit, Boogle i jeszcze wiele innych.   


       Życzymy wielu wspaniałych emocji!Zapraszamy, aby wymieniać się informacjami na temat ciekawych i wartościowych gier!


Opracowanie: Joanna BogińczukBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze o obraźliwej treści będą usuwane.