piątek, 24 października 2014

Kochani Uczniowie!
Dzisiaj napiszemy trochę o pamięci.

Co to jest pamięć

Pamięć to jeden z podstawowych procesów psychicznych, dzięki któremu człowiek   (i nie tylko) gromadzi informacje i zdobywa doświadczenie. Pamięć jest podstawowym mechanizmem przechowywania doświadczenia. Polega ona na zapamiętywaniu, przechowywaniu i odtwarzaniu informacji, którymi są treści naszych myśli, uczuć, przeżyć i doświadczeń.

żródło zdjęcia: www.zdrowie.dziennik.pl


Tyle teorii, teraz trochę ciekawostek:


 • W chwili narodzin Twój mózg zbudowany był ze stu miliardów komórek. Od tego czasu w mózgu wytwarzały się połączenia zwane synapsami – to dzięki nim możesz przyswajać wiedzę. Im więcej masz takich połączeń, tym łatwiej się uczysz. Im więcej się uczysz, tym więcej połączeń wytwarza się w Twoim mózgu.
 • Jak już pamiętacie z poprzednich wpisów natura wyposażyła człowieka w dwie półkule mózgowe, aby każda z nich była w stanie przejąć część funkcji drugiej, w wypadku jej uszkodzenia. Obie współpracują ze sobą.
 • Prawa półkula odpowiada za rozpoznawanie i zapamiętywanie kolorów, wzorów, rytmów, prawidłowości, kształtów i ich wzajemnych zależności. To tutaj swoje źródło ma poczucie humoru, intuicję i wyobraźnię.
 • Lewa półkula jest odpowiedzialna za zapamiętywanie równań matematycznych, wywodów naukowych, języka mówionego i pisanego oraz logikę.
 • Podczas nauki w szkole wykorzystujemy częściej lewą półkulę – liczymy, analizujemy, piszemy. Dlatego często mamy problemy z uczeniem się, zapominamy, nie rozumiemy. A więc warto w praktyce wykorzystywać informację o sposobie pracy własnego mózgu.
 • Oprócz liczb i słów wykorzystuj również wyobraźnie, kolor, emocje, rytm i przestrzeń. Wówczas Twój mózg będzie uruchamiał do pracy obie półkule. Jak powiedział Konfucjusz: „Powiedz mi – a zapomnę, pokaż mi – a zapamiętam, pozwól mi przeżyć – a zrozumiem”
  Uczymy się:

 • 10% z tego, co czytamy
 • 20% z tego, co słyszymy
 • 30% z tego, co widzimy
 • 50 % z tego, co widzimy i słyszymy
 • 70% z tego, co mówimy
 • 90% z tego, co mówimy i robimy
 1. Tekst żródłowy: www.spw.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze o obraźliwej treści będą usuwane.